Velký muzikant 3-7 let

18/09/2023 - 26/01/2024, 16 Classes
Mon: 03:30pm - 04:15pm
2.8 - 7.4 years
Michal Křístek
Víceúčelová místnost
2,880 Kč

Course cancellation time: 30/06/2023 - 12:00:pm

Pro všechny děti ve věku od 3 do 7 let, které rády zpívají, muzicírují a poslouchají hudbu, máme hudební kroužek s názvem VELKÝ MUZIKANT. V tomto hudebním kroužku se děti mohou těšit na spousty nových hudebních zážitků a získání vědomostí a dovedností z oblasti hudby. V jednotlivých lekcích se budeme věnovat základům hudební nauky, a to samozřejmě hravou formou.

You have to Login or Register to book this event.

Studio MuŠka

Edisonova 27/21, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Studio MuŠka je místo (oáza), kde se setkává umění a radost z pohybu ve všech věkových kategorií. Studio je zaměřeno na pedagogickou a uměleckou práci v oblasti taneční, výtvarné, hudební a pohybové výchovy pro děti i dospělé. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. U dospělých se jedná především o radost z umělecké činnosti a zdravého pohybu.