Teen joga

18/09/2023 - 26/01/2024, 17 Classes
Wed: 04:45pm - 05:45pm
10.0 - 16.0 years
Petra Petrů
Taneční sál
3,400 Kč

Course cancellation time: 30/06/2023 - 12:00:pm

Cvičení pro rodiče s dětmi je velmi oblíbená aktivita dětí i maminek. V první části lekce zaměřujeme naši koncentraci především na rozvoj zraku a sluchu. Budeme zpívat, říkat básničky za doprovodu hudby a pohybu. V druhé části se soustředíme na psychomotorický rozvoj. Právě dobrá psychomotorika dětem hodně usnadní život. Je to propracovaná vědní disciplína s vědeckými základy. Jde o formu pohybové aktivity zaměřené na prožitek z pohybu. Vede k poznávání možností vlastního těla i okolního světa. Cílem psychomotoriky je bezděčné prožívání radosti z pohybu, hry a vytvoření bio-psycho-sociální pohody člověka, poukazuje na těsné spojení a souvislost psychických a motorických prožitků. K dispozici máme mnoho cvičebních pomůcek k rozvoji jemné i hrubé motoriky.

Součástí kurzu je také muzikoterapie, rytmika a živá hudba, lidové, umělé písně i autorské texty. Používáme zobcovou i příčnou flétnu, ukulele, orffovy nástroje, melodický xylofon. U batolátek dbáme na logopedickou prevenci, rozvíjení slovní zásoby a podporujeme zdravé sebevědomí. Zapojíme děti do jednoduchých her, kde spolupracují s ostatními. Na závěr nebo v průběhu lekce lektorka připraví aktivity na rozvoj jemné motoriky. Společně je budeme motivovat k lepším individuálním i společným výkonům.

You have to Login or Register to book this event.

Studio MuŠka

Edisonova 27/21, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Studio MuŠka je místo (oáza), kde se setkává umění a radost z pohybu ve všech věkových kategorií. Studio je zaměřeno na pedagogickou a uměleckou práci v oblasti taneční, výtvarné, hudební a pohybové výchovy pro děti i dospělé. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. U dospělých se jedná především o radost z umělecké činnosti a zdravého pohybu.